A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області

Статут учнівського самоврядування

Комунальний заклад "Мартинівський ліцей"

Степанецької сільської ради Черкаської області

 

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.

Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Учнівське самоврядування збирається два рази на місяць.

Стаття 5. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.

Розділ II. Права, свободи та обов’язки

Стаття 1. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 3. Образою честі й гідності кожного,  хто працює чи навчається в ліцеї, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 5. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.

Учень зобов’язаний:

  • пройти курс навчання в школі;
  • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
  • виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
  • дотримуватись норм та правил поведінки в школі.

Стаття 6. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 8. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 9. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.

Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.

Стаття 11. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно додержуватися статуту учнівського самоврядування школи.

Стаття 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові учнівського самоврядування школи.

Стаття 14. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 16. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Стаття 17. Учням забороняється:

17.1. Палити на території школи, вживати алкоголь, використовувати нецензурні слова.

17.2. Приходити до школи у неналежному вигляді.

17.3. Використовувати мобільний телефон на уроках.

17.4. Зривання навчального процесу у цілому або одного уроку.

17.5. Пропущення навчальних занять без поважних причин, запізнень.

17.6. Принижувати своїх товаришів, дорослих, учителів.

Розділ III. Вибори

Стаття 1. Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самоврядування.

Стаття 2. Президент обирається таємним голосуванням на загальношкільних виборах.

Стаття 3. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента.

Стаття 4. Вибори відбуваються на початку першого семестру.

Стаття 5. Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів ліцею, педагогічним колективом і шляхом таємного голосування або голосуванням президентської ради за більшістю голосів.

Стаття 6. Бути обраним має право кожен учень 8—11 класів ліцею.

Стаття 7. Офіційне оголошення результатів виборів президента учнівського самоврядування проводиться на наступний день після виборів.

Стаття 8. Новообраний Президент учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.

Стаття 9. Президенту вручається посвідчення Президента учнівського самоврядування.

Стаття 10. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем Президента.

Розділ IV. Загальні учнівські збори школи

Стаття 1. Найвищим органом учнівського самоврядування школи є загальні учнівські збори школи.

Стаття 2. Загальні учнівські збори школи мають скликатися не рідше 2-х разів на рік.

Стаття 3. Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ V. Президентська рада

Стаття 1. Президентська рада є органом влади школярів, що підпорядковується загальним зборам школи, звітує перед Президентом учнівського самоврядування, класними керівниками, адміністрацією школи і  затверджується лише директором школи.

Стаття 2. До складу ради входять учні 7-11 класів, що визнають статут і дотримуються законів ліцею.

Стаття 3. Рада вирішує питання про порушення законів ліцею і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).

Стаття 4. Рада може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником ліцею.

Стаття 5. Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Стаття 6. Рада керує роботою центрів. Рада може бути присутня на засіданні педагогічної ради школи.

Стаття 7. Члени ради особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування.

Стаття 8. Члени ради збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах ради.

Стаття 9. Члени ради представляють своїм класам звіти роботи президентської ради.

Розділ VI. Президент учнівського самоврядування та його очільники

Стаття 1. Президент є головою учнівського самоврядування ліцею.

Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.

Стаття 3. Президент призначає організаторів центрів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу центрів і комітету.

Стаття 4. Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.

Стаття 5. Президент співпрацює з дирекцією згідно статуту.

Стаття 6. Президент може призупинити рішення правління і домагатися його перегляду.

Стаття 7. Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи, виступати на захист учнів ліцею.

Стаття 8. Президент звітує перед учнівським самоврядування семестрово. Правління може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень законів школи.

Стаття 9. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 10. Президент складає таку присягу: «Я, (ім’я та прізвище), волею учнів ліцею обраний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту нашого ліцею, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет ліцею, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки».

Стаття 11. Президент планує і веде збори ради.

Стаття 12. Президент розподіляє завдання між членами ради.

Стаття 13. Президент співпрацює з директором школи, замісником та центрами.

Стаття 14. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 15. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників учнівського самоврядування в школі.

Стаття 16. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента учнівського самоврядування. Повноваження Президента учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.

Стаття 17. Замісник Президента є правою рукою Президента.

Стаття 18. Замісник Президента  за відсутності Президента виконує його обов’язки.

Стаття 19. Замісник Президента допомагає виконувати Президенту його обов’язки.

Стаття 20. Замісник Президента щохвилини готовий взяти на себе обов’язки Президента.

Стаття 21. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів ради.

Стаття 22. Секретар Президента перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути рада.

Стаття 23. Секретар Президента протоколює збори.

Стаття 24. Секретар Президента веде листування.

Стаття 25. Секретар Президента збирає письмові пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до учнівського самоврядування.

Розділ VII. Центри

Стаття 1. Прем’єр міністри 9-11 класів є керівниками центрів і керують їхньою роботою.

Стаття 2. Центри піклуються про молодших школярів.

Стаття 3. Центри залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.

Стаття 4. Центри готують творчі виставки учнів.

Стаття 5. Центри у кожному класі організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах.

Стаття 6. Центри організовують у школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.

Стаття 7. Центри організовують культпоходи та екскурсії з урахуванням заяв класних колективів, ведуть облік відповідної роботи.

Стаття 8. Центри надають посильну допомогу класним керівникам.

Стаття 9. Центри співпрацюють між собою.

Центр навчання та творчості

Стаття 9. Робота центру полягає в організації взаємодопомоги у навчанні. Проводити консультації з предметів. Контролювати за відведенням уроків. Допомагати у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів

Стаття 10. Керівник центру повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.

Стаття 11. Члени центру повинні проявляти активність у різних заходах.

Центр культури та відпочинку

Стаття 12. Центр культури та відпочинку керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення до підготовки цих заходів.

Стаття 13. Центр культури та відпочинку організовує оформлення школи та класних кімнат.

Стаття 14. Центр культури та відпочинку несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини та дозвілля.

Стаття 15. Центр культури та відпочинку встановлює зв’язки з Будинком культури, музеями тощо.

Стаття 16. Центр культури та відпочинку домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій для учнів.

Стаття 17. Центр культури та відпочинку вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 18. Проводить акції «Чисте подвір’я».

Центр спорту і туризму

Стаття 19. Центр навчання організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

Стаття 20. Центр навчання залучає учнів у  спортивні та туристсько-краєзнавчі гуртки, виступає з ініціативою створення нових гуртків за інтересами.

Стаття 21. Центр навчання надає допомогу вчителям в організації спортивних змагань, створення туристичних груп тощо.

Стаття 22. Центр бере участь в облаштуванні спортивних майданчиків.

Стаття 23. Центр допомагає проводить заходи, направленні на зміцнення здровя учнів ліцею .

Стаття 24. Центр спорту і туризму бере участь у підготовці і проведенні бесід на тематику здоров’я та відпочинку на природі  в класах.

Центр дисципліни і порядку

Стаття 25. Центр дисципліни і порядку надає допомогу педагогічному колективу ліцею у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил у Мартинівському ліцеї.

Стаття 26. Центр дисципліни і порядку організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах.

Стаття 27. Центр дисципліни і порядку виховує в учнів бережливе ставлення до

збереження шкільного майна.

Стаття 28. Центр дисципліни і порядку призначає бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю.

Стаття 29. Центр дисципліни і порядку призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку.

Стаття 30. Центр дисципліни і порядку використовує заходи виховного впливу до порушників дисциплін.

Стаття 31. Центр дисципліни і порядку здійснює контроль за діяльністю у їдальні.

Центр роботи з козачатами

Стаття 32. Центр проводить активно-творчу діяльність по організації дозвілля на перервах з молодшими класами козацької республіки в Мартинівському ліцеї.

Стаття 33. Центр допомагає проводить козацькі забави та приймає в свої лави молодих козачат, та надає шефську допомогу в організації оздоровчого табору.

Центр преси та інформації

Стаття 34. Центр сприяє вивченню думки учнів про шкільне життя.

Стаття 35. Центр сприяє формуванню мовної культури та культури спілкування серед учнів ліцею.

Стаття 36. Центр сприяє в висвітленню подій в Мартинівському ліцеї.

Стаття 37.  Центр національного відродження сприяє збору та поширення інформаціїі з різних галузей науки.

Стаття 38. Центр організовує  та інформує про досягнення ліцею, про рішення Ради козаків.

Стаття 39. Центр оформлює плакати, стінгазети, оголошення, привітання учнів ліцею та працівників з святами.

Центр захисту прав та інтересів учнів

Стаття 40. Здійснює роботу з ознайомлення учнів ліцею з правовими документами.

Стаття 41. Здійснює захист прав та інтересів учнів ліцею.

Стаття 42. Допомагає в організації заходів до Дня захисту дітей, боротьби з боулінгом, бере активну участь в акції «16 днів без насильства».

Стаття 43. Допомагає в організації правових заходів, участь у правових олімпіадах. Оформлює куточок «Основ правознавства».

Стаття 44. Виховує готовність жити і діяти за принципом гуманізму, милосердя, людяності.

Розділ VIII. Прикінцеві положення

Стаття 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 2. День прийняття статуту учнівського самоврядування є загальношкільним святом — Днем статуту учнівського самоврядування.

Розділ IX. Перехідні статті

  1. Правління коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.
  2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі ліцею.
  3. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором Мартинівського ліцею.
  4. Всі статті статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень